Protokol - ROD TULIPAN

Idź do spisu treści

Menu główne

Protokol

Nasz ogród

.................................       
    (Pieczęć ROD)         

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD  TULIPAN
w Gorzowie Wlkp.


Gorzów Wlkp.   dnia 21.04  2012 r.

         

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA  
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO


Na Walnym Zebraniu  Rodzinnego Ogrodu Działkowego obradującym w dniu 21.04.23012 r. wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący:      Roman Lipiński
Sekretarz:                 Joanna Kolęda
Członkowie:             Jerzy Horoszko

Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdań Komisji statutowych, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu  stwierdza że na Walnym  Zebraniu w dniu 21.04.2012  podjęto następujące  uchwał w sprawie:

 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD, w tym merytorycznego i finansowego za 2011 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2011 r.

 • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD za 2011 r.

 • Planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r.

 • Wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu w 2012 r. w wysokości 0,09 zł od m²

 • Liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012r w ilości 2 godz. 1 godz. 10zł  Lub ekwiwalent za  2godz x 10zł = 20zł

 • Wysokość i terminy opłaty wodnej w wysokości 0,09 zł od m²

 • Wysokość i terminy  opłat na remonty w ogrodzie  w wysokości 10zł od działki

 • Wjazd na działkę  samochodem tylko w piątki każdego tygodnia , pozostałe wjazdy tylko za zgodą zarządu.

 • Psy doprowadzane do działki tylko na smyczy ,same nie mogą opuszczać działki bez właściciela.

 • Koszenie działek w soboty tylko do godziny 12.00 ze względu na zakłócanie wypoczynku działkowca.


Projekty uchwał stanowią integralną część protokołu.

              SEKRETARZ                                                                  PRZEWODNICZĄCY

              Joanna Kolęda                                                                      
Roman Lipiński
               …………………                                                                                     …………………
                      (podpis)                                                                                                     (podpis)


Członek Komisji:
Jerzy Horoszko

                                                         Roman Pisarewicz
                                                
            ……………………………
                                                                    (podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania)


Termin wnoszenia opłat zgodnie z podjętymi uchwałami jest do 31.05.2012r


WALNE ZEBRANIE NIE PODEJMOWAŁO UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ :
SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ KTÓREJ  WYSOKOŚĆ NA DANY ROK USTALA KRAJOWA RADA NA ROK 2012 WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYNOSI 0,19 ZŁ.

Opłaty proszę wpłacać na konto bankowe

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w Gorzowie Wlkp
62836300040061389320000001


firefoxLicznik wizyt na stronę
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego